Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

Mechkey Store

Acrylic Display Stand

Giá thông thường
460.000 VND
Giá thông thường
Giá bán
460.000 VND

This detachable Acrylic dock will hep to display your keyboard / artisan box in a perfect way. 

Specifications :

  • Acrylic , detachable.
  • Support keyboards / artisan boxes.
  • Maximum weight for keyboard : 5kgs.