Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 3

Angry Miao

AM Compact Touch Split Backspace PCB + POM Plate

Giá thông thường
2.400.000 VND
Giá thông thường
Giá bán
2.400.000 VND
Option

Mạch cho AM Compact Touch hỗ trợ split backspace - layout HHKB.

Hotswap + POM plate.


  Khi thanh toán ae vui lòng chọn hình thức Bank Deposit - Chuyển khoản ngân hàng và chuyển khoản theo hướng dẫn. Thanh toán bằng paypal / thẻ credit sẽ không được chấp nhận do chênh lệch phí dịch vụ và tỉ giá thanh toán.

  Streams 

   Streamer Colorway
  Link
  Angry Miao Laser
  link
  Angry Miao Night Drive link
  alexotos All Black
  link
  Elyxirine 
  Hard Candy
  link
  :3ildcat
  Back To The Future
  link
  Finger Tips Laser
  link
  Tony Phung
  Laser
  link

   

  Hãy tham gia discord server hoặc group AM Keyboard Owners để thảo luận thêm về AM Compact Touch.