Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 2

Nuxroskb

Extra RE65

Giá thông thường
450.000 VND
Giá thông thường
Giá bán
450.000 VND
Material

RE65 extra

  • Case only: 3.450.000 đ
  • Plate Alu: 550.000 đ
  • Plate FR4/POM/Poly: 450.000 đ
  • Tạ trong : 500.000 đ
  • Aluminium front bar : 350.000 đ
  • Acrylic wrist rest: 750.000 đ
  • Mạch hotswap : 1.300.000 đ