Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 3

V7 Studio

Stello 65 Badge

Giá thông thường
150.000 VND
Giá thông thường
Giá bán
150.000 VND
Action

Extra plate for Stello 65

Giá tại Việt Nam :

  • Nâng cấp Badge brass pvd : + 150.000 đ
  • Extra Badge Top Brass : 200.000 đ
  • Extra Badge Top Brass PVD : 350.000 đ